Alimentació (Fabricant)

20/05/2015

Projecte per el qual es van crear tots els escandalls de producció dels productes de venda, imputant tots els costos, tant directes com indirectes, per poder determinar els marges comercials de venda.